Downloads2018-04-19T09:38:15+00:00

Downloads

Algemene bepalingen samenstellingsopdrachten
Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen
Loon – Gegevens werkgever
Loon – Gegevens werknemer
Klachtenregeling
Klachtenformulier
Algemene voorwaarden