Nieuws2022-02-02T22:54:40+01:00

Nieuws

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

11 augustus 2022|Categorieën: Onroerende zaken|

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de peildatum wordt gewijzigd of van bestemming

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

4 augustus 2022|Categorieën: Arbeidsrecht|

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster heeft meerdere keren geweigerd de bedrijfsarts te

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

4 augustus 2022|Categorieën: Successiewet|

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van erfbelasting: beiden meerderjarig te zijn; op hetzelfde woonadres

Inschrijven op onze nieuwsbrief?

Ga naar de bovenkant