Nieuws2022-02-02T22:54:40+01:00

Nieuws

Fiscale implicaties van afgewaardeerde leningen in bedrijfsfinanciën

20 juni 2024|Categorieën: Vennootschapsbelasting|

Een bv verstrekte in 2017 een achtergestelde lening aan een dochtermaatschappij, die zich midden in een financiële crisis bevond. De bv heeft de lening later in hetzelfde jaar afgewaardeerd toen duidelijk werd dat terugbetaling onwaarschijnlijk was.

Villa met praktijkruimte: is de praktijkruimte onderdeel van de woning?

20 juni 2024|Categorieën: Overdrachtsbelasting|

Een echtpaar kocht een villa, die voorheen als woonhuis en praktijkruimte van een huisarts diende, en betaalde 2% overdrachtsbelasting over de koopsom. Echter, toen de inspecteur op de hoogte raakte van de aankoop, legde hij een naheffingsaanslag

Consultatie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

20 juni 2024|Categorieën: Sociale verzekeringen|

De minister van SZW heeft een wetsvoorstel voor een verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen ter consultatie gepubliceerd. Verplichte verzekering is mogelijk via publieke verzekering of via een private verzekering. Een

Inspecteur vernietigt compromis over uitdeling op grond van dwaling

20 juni 2024|Categorieën: Inkomstenbelasting|

Een bv, die zich bezighoudt met projectontwikkeling en de verhuur van onroerende zaken, verkocht in 2017 een woning voor een te lage prijs aan de zoon van de dga. De woning was sinds 2008 verhuurd aan de zoon voor een huur van € 1.200 per maand.

Mag een bestuursorgaan in hoger beroep terugkomen op eerdere ontvankelijkverkaring bezwaar?

20 juni 2024|Categorieën: Formeel recht|

Hof Amsterdam heeft onlangs geoordeeld over de vraag of een bestuursorgaan in een belastingzaak in de beroepsfase alsnog de tijdigheid van een eerder ontvankelijk verklaard bezwaar aan de orde mag stellen, terwijl dit bezwaar inhoudelijk is

Recht op aftrek btw op draagconstructie woning en op zonnepanelen bij verhuur woning?

13 juni 2024|Categorieën: Omzetbelasting|

Een ondernemer voor de omzetbelasting heeft twee woningen laten bouwen. De ene is bestemd als eigen woning en de andere voor de verhuur. De verhuur van een woning is vrijgesteld van omzetbelasting. Het dak van deze tweede verhuurde woning wordt vol

Vrijstelling van btw bij doorbelasting aansprakelijkheidsverzekering

13 juni 2024|Categorieën: Omzetbelasting|

Een ziekenhuis berekent een deel van de aansprakelijkheidsverzekering door aan medisch specialisten. De inspecteur is van mening dat sprake is van een dienst en stelt dat deze dienst belast is met het algemene tarief van 21%. Het ziekenhuis stelt

Rente over bijgeschreven rente eigenwoningschuld is niet aftrekbaar

13 juni 2024|Categorieën: Inkomstenbelasting|

De betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar. Ook rente, die niet is betaald maar is bijgeschreven op de hoofdsom en daardoor rentedragend is geworden, komt in beginsel voor aftrek in aanmerking. De eigenwoningschuld is het

Inschrijven op onze nieuwsbrief?

Ga naar de bovenkant