Nieuws2022-02-02T22:54:40+01:00

Nieuws

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

22 februari 2024|Categorieën: Formeel recht|

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten op. De belanghebbende tekent bezwaar aan tegen deze voorlopige aanslag. De heffingsambtenaar stelt de belanghebbende in het

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

22 februari 2024|Categorieën: Arbeidsrecht|

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De ketenregeling is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst die is

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

22 februari 2024|Categorieën: Internationaal|

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer zijn gesteld over ontwikkelingen in de grenswerkersproblematiek. Per 1 juli 2023 is geregeld dat

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

15 februari 2024|Categorieën: Inkomstenbelasting|

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het zogenaamde kerstarrest van 24 december 2021 heeft gewezen, heeft de politiek getracht de zaak te redden met eerst het Besluit rechtsherstel box 3 en vervolgens de

Inschrijven op onze nieuwsbrief?

Ga naar de bovenkant