Register Accountant (RA)

Een registeraccountant (RA) is in Nederland een accountant die als zodanig staat ingeschreven in het accountantsregister [...]