Nieuws2022-02-02T22:54:40+01:00

Nieuws

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

23 november 2023|Categorieën: Vennootschapsbelasting|

De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op het moment waarop het bevoegde orgaan van de vennootschap heeft besloten tot uitkering van een dividend. Als de aandeelhouder een deelneming in de vennootschap heeft, blijft het dividend door de

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen

16 november 2023|Categorieën: Successiewet|

Voor de schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen geldt onder voorwaarden een vrijstelling van schenk- of erfbelasting. Deze bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is bedoeld om te voorkomen dat de continuïteit van een

Toepassing arbeidskorting op arbeidsongeschiktheidsuitkering?

16 november 2023|Categorieën: Inkomstenbelasting|

De arbeidskorting is een heffingskorting, die als doel heeft het bevorderen van de arbeidsparticipatie. Deze heffingskorting wordt alleen toegepast op het inkomen uit tegenwoordige arbeid en niet over socialezekerheidsuitkeringen. Onlangs heeft Hof

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd

16 november 2023|Categorieën: Inkomstenbelasting|

Of de rente op een lening tussen gelieerde partijen zakelijk is wordt bepaald door een vergelijking met de rente die niet gelieerde partijen onder overigens gelijke omstandigheden voor een lening met vergelijkbare voorwaarden zouden zijn

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens, het kan nog

9 november 2023|Categorieën: Eindejaarsactualiteiten|

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een vermindering van belasting verkrijgen. De inkomens over drie opeenvolgende jaren worden gemiddeld waarna de belasting per jaar over het gemiddelde

Inschrijven op onze nieuwsbrief?

Ga naar de bovenkant